Biuro Usług Księgowych świadczy usługi w zakresie:

 

1. Prowadzenie Ksiąg Handlowych
 

-- prowadzenie księgowości,
-- prowadzenie ewidencji należności i zobowiązań
-- prowadzenie ewidencji środków trwałych
-- sporządzanie zestawień miesięcznych
-- sporządzanie list płac pracowników
-- sporządzanie deklaracji podatkowych dla Urzędu Skarbowego

-- sporządzanie oraz wysyłanie do Urzędu Skarbowego Jednolitych        Plików Kontrolnych
-- sporządzanie deklaracji płatnika dla ZUS
-- sporządzanie Bilansu i Rachunku Wyników
-- sporządzanie zeznania rocznego CIT lub zeznań rocznych PIT właścicieli

 

2. Prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów
 

-- prowadzenie księgowiści,
-- prowadzenie ewidencji środków trwałych
-- sporządzanie list płac pracowników
-- sporządzanie deklaracji podatkowych dla Urzędu Skarbowego

-- sporządzanie oraz wysyłanie do Urzędu Skarbowego Jednolitych        Plików Kontrolnych
-- sporządzanie deklaracji płatnika dla ZUS
-- sporządzanie zeznań rocznych PIT dla właścicieli

 

3. Prowadzenie Ewidencji Podatku Zryczałtowanego
 

-- prowadzenie księgowości,
-- prowadzenie ewidencji środków trwałych
-- sporządzanie list płac pracowników
-- sporządzanie deklaracji podatkowych dla Urzędu Skarbowego

-- sporządzanie oraz wysyłanie do Urzędu Skarbowego Jednolitych        Plików Kontrolnych
-- sporządzanie deklaracji płatnika dla ZUS
-- sporządzanie zeznań rocznych PIT dla właścicieli

Copyright © 2024 Biuro Usług Księgowych. Wszelkie prawa zastrzeżone. [design by GreenMouse]